poniedziałek, 20 czerwca 2011

Tora Tora Tora
Fame
The Formacja
Splot
Wolf&The Mot Herfuckes
The Sound Code
C - 14
Wspólne zdjęcie uczestników Góry rocka i organizatorów


KSU